تاریخچه

شرکت آجر مجوّف در سال 1348 با هدف تولید انواع سفال نما، تیغه، بلوک تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت و در سال 1385 کارخانه آجر گیتی به منظور تولید انواع بلوک سقفی و سازه های سفالی با تکنولوژی پیشرفته مورد بهره برداری قرار گرفت. ویژگی های محصولات تولیدی گروه تولیدی مجوّف و گیتی اصفهان :. کنترل کیفی روزانه در آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانه :. کنترل دوره ای کیفیت در آزمایشگاه های مرجع موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران :. منطبق بر آئین نامه 2800 زلزله و آئین نامه بتون ایران ( آبا ) :. تولید مطابق استانداردهای جهانی :. تنوع محصول :. دارای گواهینامه رسمی صادرات ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007